Có rất nhiều cách tẩy da chết, tẩy tế bào chết. Tuy nhiên nếu bạn không biết cách sử dụng hay sản phẩm kém chất lượng thì có thể chịu những hậu quả trái