Có rất nhiều cách điều trị da khô. Tuy nhiên nếu bạn không biết cách sử dụng hay sản phẩm kém chất lượng thì có thể chịu những hậu quả trái chiều. Sau đây