Tiểu đường là một căn bệnh nguy hiểm, có thể dẫn đến gây vô sinh. Ngoài các phương pháp điều trị bệnh tiểu đường bằng y khoa thì theo phương pháp dân gian cũng