Hôi miệng là triệu chứng khó chịu đối với nhiều người, nó làm bạn khó chịu, không tự tin trong giao tiếp. Và cũng chính hôi miệng là nguyên nhân dễ dẫn đến bạn