1. Trách nhiệm người sử dụng

Người dùng chịu trách nhiệm như không được phép sao chép, chỉnh sửa nội dung khi chưa có sự đồng ý. Người truy cập không được phép phát tán các nội dung khi không được sự cho phép từ chúng tôi.

2. Nội dung website

Thông tin trên website sử dụng trung thực và tin cậy. Chúng tôi cập nhật thường xuyên vì vậy bạn sẽ yên tâm nội dung website là hoàn toàn mới nhất.

3. Bản quyền

Cachlamdaudua.net chủ sở hữu hợp pháp và duy nhất website. Nếu có chỉnh sửa website, cập nhật và thay đổi nội dung cũng như hình thức website là thuộc thẩm quyền chúng tôi. Bất kì ai có những vấn đề như chỉnh sửa, thay đổi nội dung website không được sự cho phép đó là những hành vi vi phạm quyền lợi hợp pháp của chúng tôi.

4. Bảo mật thông tin

Các thông tin và ý kiến người sử dụng cung cấp cho website được bảo mật. Trừ một số trường hợp cần cung cấp cho cơ quan có thẩm quyền.

5. Giới hạn sử dụng

Các nội dung, cơ sở dữ liệu của website được bảo vệ bởi pháp luật quyền sở hữu trí tuệ, văn bản pháp luật. Ngoại trừ trường hợp sử dụng vào các mục đích cá nhân không mang tính thương mại, người dùng không được phép sao chép, chỉnh sửa, tái sử dụng toàn bộ hoặc một phần website vào các mục đích khác.

(Visited 304 times, 1 visits today)