Chúng tôi xin đưa ra chính sách bảo mật dưới đây, rất mong người dùng đọc kỹ:

Quy định bảo mật

– Không thu thập bất cứ thông tin nào của khách hàng khi khách hàng chỉ xem website, mà không có các hành động khác.

– Không sử dụng thông tin cá nhân trên trang web nếu không được phép. Nếu bạn đồng ý cung cấp thông tin cá nhân, bạn sẽ được bảo vệ hoàn toàn an toàn từ chúng tôi.

Bảo mật thông tin

– Thông tin như tên , mail, địa chỉ website chúng tôi sẽ công khai hiển thị.

–  Thông tin quý khách cung cấp sẽ được giữ an toàn, không dùng vào mục đích khác.

– Các thông tin còn lại chúng tôi sẽ bảo mật an toàn cho các quý khách.

(Visited 299 times, 1 visits today)