Thay vì tốn tiền mua các lọ dầu dừa bán sẵn trên thị trường, các bạn có thể dành 20 phút để thực hiện phương pháp làm dầu dừa ép lạnh dưới đây, vừa